Schemamallar för alla typer

Schemaprogram tillhandahåller en rad olika schemamallar som kan vara till stor hjälp i din schemaläggningen. Det finns fyra huvudmallar man kan dra nytt av. Ett enkelt schema kan bestå av fler olika mallar som man kombinerar, hur man väljer att använda mallarna bestämmer man själv. En stor fördel med schemamallar är att man kan dela upp schemaläggningen en del.

Vilken schemamall passar dig?

Vi listar här nedan de olika och ger även en kort beskrivning av dem.

  • Rullande schema – En mall där ett antal personer på schemat rullar på lika många veckor som antal personer. Dvs skapar en mall med 3 personer så kommer dessa byta pass med varandra i 3 veckor för att sen hamna på sina ursprungspass den 4:e veckan.
  • Rullande 1 pers – I denna mall jobbar man med en person i taget. Man lägger schema över en period (2-3 vackor) som man sedan vill göra återkommande. Då kopieras ursprungsperioden in i framtiden.
  • Fasta scheman – fast pass som återkommer inom en period läggs upp i ett fast schema som automatiskt genereras på schemat sen.
  • Behovsschema – utifrån verksamhetens behov skapar man ett personoberoende schema som man använder som underlag för att tilldela pass till olika personer.
  • 4 veckors rullande – väldigt vanlig mall att använda sig av för en rad olika verksamheter
  • 6 veckors rullande – passar verksamheter som vill kunna ha en mer stabil schemaläggning för sin personal och inte ha så stor variation på schemat.

Kombination av olika mallar

Alla schemamallar går självklart att kombinera på samma scheman och för samma person. Dessutom så kan man göra ett enskilt pass till återkommande under en viss period eller för ett visst antal gånger.