Frånvarorapportering online eller via app

Schemaprogram underlättar frånvarorapportering för både administratör och användare. Administratören kan på ett enkelt sätt rapportera in frånvaro på sin personal direkt på schemat. Som administratör kan man även ge en vanlig användare behörighet att rapportera sin egen frånvaro. I samband med lönekörningen kan en fullständig rapport med alla frånvarotyper uppdelade på varje enskild timme tas ut.

Du kan bland annat rapportera följande frånvarotyper:

  • VAB
  • Föräldrarledighet
  • Tjänstledighet
  • Sjuk karens
  • Sjukdom 80%
  • Semester
  • Obetald frånvaro

Administratörer kan rapportera in alla typer medan användaren har en mer begränsad möjlighet. Frånvaron speglar sig direkt på schemat och personalkostnaderna räknas om direkt när en frånvaro har rapporterats.

Frånvaro en längre period

Man kan även rapportera frånvaro under en längre tid. I semestertider är det smidigt och enkelt att rapportera in alla veckor man ska vara bort från jobbet. Med några få knapptryck kan man rapportera frånvaro, hela passet, hela dagen eller en tidsperiod.

Begränsa rapporteringen och notifieringar

Administratören kan begränsa om det ska vara möjligt för personalen att själva anmäla frånvaro samt om vilka personer ska få notifieringar när en anmälan sker.