Budget och ekonomisk uppföljning

Budget eller att göra en budget är ett väldigt kraftfullt verktyg för en verksamhet. Schemaprogram ger dig möjlighet att budgetera din förväntade omsättning dag för dag. Detta kan du göra för varje enskilt schema du skapar.

Budgetmål i schemaläggning

När du har matat in din omsättning och även angivit hur mycket av din omsättning personalkostnaderna ska motsvara så räknar systemet automatiskt ut hur mycket du måste sälja för för att du ska uppnå ditt mål.

Att direkt på ditt schema när du gör schemaläggningen se budgeterade mål samtidigt som du ser din bemanning och ditt behov ger dig oerhört kraftfullt verktyg att jobba med. Du kan naturligtvis dölja detta för din personal och flera schema administratörer. Du bestämmer helt själv vem eller vilka som ska ha tillgång till just denna funktion.

Ändringar i schemat

Har du väl fått budgeten på plats är ett väldigt enkelt när du sen ska göra ändringar i befintliga schemat om behovet eller bemanningen har ändrats att se hur det kommer påverka dina mål. Du kan testa dig fram med olika alternativa pass och personer för just varje ändring. Systemet håller hela tiden reda på aktuell kostnad och kan på så sätt snabbt och enkelt räkna ut ditt nya försäljningsmål.

Ekonomisk uppföljning

Schemaprogram´s system har två olika grundmoduler. Det en och mest grundläggande är schemaläggningen och den andra dock lika viktiga är den ekonomiska uppföljningen.
Att göra en ekonomisk uppföljning på sin verksamhet är idag lika affärskritisk som själva verksamheten. Ekonomisk uppföljning är ett måste för att kunna utveckla och förändra sin business.

Ekomiska Rapporter

Schemaprogram tillhandahåller en del olika rapporter. Till att börja med finns det en enkel veckorapport som tar fram det mest grundläggande som antal timmar som är schemalagda. Vidare så finns det mer avancerade rapporter som du kan gruppera på tex kunder, kostnadsstället och scheman.