Attestera tider online

Att attestera tider innebär att du som schemaläggare eller administratör går igenom inrapporterade tider från din personal och godkänner eller nekar dessa. Personalen kan ha matat in tiderna själva eller så har dessa matats in automatiskt av ett passersystem.

Webbaserad attestering

Med schemaprograms modul för personalligare eller tidsrapportering låter ni personalen mata in tider eller logga in på systemet direkt via en webbläsare. Programmet håller reda på om en person är schemalagd eller inte, om personen i fråga är inloggad tidigare eller inte. Vidare kan man ställa in systemet att fånga avvikelser inom en viss tidsram, dvs du kan låta personalen logga in 10 minuter tidigare eller senare utan att behöva ange någon anledning till detta.

Jämförelse av tider

I slutet av månaden när det är dax att göra löner eller ta ut faktureringsunderlag, tar ni fram en lista med tider för schemalagt arbete, inloggad tid samt korrigerad tid. Dessa tre tider ger dig en överblick av vad varje person har gjort och/eller borde ha gjort under sina pass. Du väljer enkelt vilka av tiderna som ska godkännas för lönekörningen eller faktureringen.

Se bilden nedan för att förstå hur enkelt och överskådligt det kan bli. Alla tider som matchar schemalagd tid är i kryssade. Alla avvikelser är markerade med rött för att man snabbt ska kunna se dessa.

Attestera tider

Schemat uppdateras

När attesteringen är klar uppdateras schemat med korrekta tider för att man ska kunna gå tillbaka och se hur bemanningen såg ut under en viss period för att lättare kunna bedöma sitt behov under kommande period.