Vilka funktioner finns i vårt schemaprogram?

Kärnan i vårt program är vår schemaläggningsfunktion. Schemaläggningen gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt dra ut personalen du vill schemalägga. Varje person får en egen rad i schemat. Du kan välja hur många veckor du vill se i taget, allt från 1 till 6 veckors-vy är tillgängligt. Oavsett tidsintervall så får varje dag en kolumn.

Programmet har väldigt många funktioner som bygger kring schemaläggningen, såsom varningar för dygnsvila, behovsschema och utskick av jobbförfrågningar.

Vidare stödjer schemaprogrammet ett antal olika kollektivavtal, och möjligheten att lägga in ert kollektiv finns om detta inte redan är inlagd i systemet. Kollektivavtalet används framför allt i tidssammanställningen och export till lön, men är även en stor fördel på schemavyn när man ska se dagskostnaden.

Förutom ovannämnda funktioner så har programmet diverse mindre funktioner i form av olika inställningar man kan göra för att anpassa programmet efter kundens verksamhetsbehov.

Vanligaste funktionerna

Andra större funktion som schemamallar, budget och så vidare kan du läsa mer om här på sajten. Klicka på nån av länkarna nedan för att läsa mer.