Schemaläggning online

Schemaläggning är en viktig del av organisationers verksamhet så allt går enligt planerna. Att schemalägga sin personal kan vara både dyrt och tidskrävande om man inte har de rätta verktygen.

Med schemaprogram kan du på ett enkelt och effektivt sätt schemalägga din personal. Schemaläggningen sker online och är tillgänglig för alla användare vart man än befinner sig. Schemaläggning ska vara enkelt och ej tidskrävande.

Det geniala i Schemaprogram är att man har en bra överblick över delar som är viktiga att ha framför sig när det är dags att schemalägga. Man ser sitt behov, sin bemanning samt aktuella personalkostnader i samma vy. Dessa 3 faktorer tillsammans ger dig en unik möjlighet att planera din verksamhet på ett optimalt sätt, vare sig om du låter ekonomin eller bemanningsbehovet styra.

schemaläggning

Integrera schemaläggning men lönesystem

Integreringen med olika löneprogram är uppskattat av våra kunder. Tidsbesparningen att bara med ett knapptryck få en sammanställning som kan exporteras är enorm. Många timmar sparas genom att man slipper mata in allt manuellt i löneprogrammet.

Förutom integrationen med löneprogrammen så finns det en rad andra funktioner som kommer hjälpa dig med schemaläggningen. Några av dessa funktioner är bla utrullning av scheman på ett antal veckor. Läs mer om våra funktioner och på vilket sätt du kan använda dem här.

Smarta funktioner som SMS-förfrågningar, sjuk och frånvaroanmälan via SMS eller direkt på webben och ett internt meddelandesystem gör systemet snabbt till en favorit. Lägg till nödvändiga funktioner som löneunderlag, olika ekonomiska rapporter samt integration till ekonomisystem så har du ett kraftfullt och komplett schemläggningsprogram.

 

Skapa testkonto och prova gratis i 14 dagar!